SummonersTierLPLevelWin Ratio
523201Ten Lepszy Pajek Iron 4 0 LP 47
10
0%
523202Jan Taussig Iron 4 0 LP 17
12
0%
523203zdr ma putkoU Iron 4 0 LP 36
10
0%
523204zabojczyhelikopt Iron 4 0 LP 6
14
0%
523205MyLifeGrossMe Iron 4 0 LP 37
14
0%
523206BizaGabi Iron 4 0 LP 85
10
0%
523207Loziol Iron 4 0 LP 4
11
0%
523208TamniUbica2 Iron 4 0 LP 37
10
0%
523209O Touhou O Iron 4 0 LP 33
10
0%
5232103cm Ponosa Iron 4 0 LP 61
10
0%
523211AcAXMafija Iron 4 0 LP 71
11
0%
523212TheAprixi Iron 4 0 LP 89
11
0%
523213MISIUXD5 Iron 4 0 LP 65
11
0%
523214bobkatadroga Iron 4 0 LP 40
11
0%
523215autismPL Iron 4 0 LP 92
10
0%
523216krx1337 Iron 4 0 LP 42
10
0%
523217Polskikoksu12 Iron 4 0 LP 161
10
0%
523218eSFrank Iron 4 0 LP 33
10
0%
523219BronzitoPrime Iron 4 0 LP 32
10
0%
523220Perthats Iron 4 0 LP 38
10
0%
523221Mokihun Iron 4 0 LP 31
10
0%
523222UUUU Iron 4 0 LP 132
13
0%
523223BigBanger2007 Iron 4 0 LP 74
10
0%
#523,201 ~ #523,300 / Total 523,223 Summoners